نیروگاه گازی خلیج فارس در رزمایش مواسات شرکت نمود

مواسات.jpg

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس؛ در خصوص پیگیری منویات مقام معظم رهبری در مورد یاری رساندن به هموطنان عزیز به علت موقعیت اقتصادی به وجود آمده از بیماری کرونا، شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس و کارکنان نیروگاه گازی خلیج فارس با اهدای کمکها نقدی و غیر نقدی به ارزش چهل میلیون ریال به قرارگاه مواسات شهر قلعه قاضی در این رزمایش عظیم و کار خیر و خدا پسندانه شرکت نمودند.


درج نظر

RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.