بازدید مدیر کل استاندارد هرمزگان از نیروگاه گازی خلیج فارس

WhatsApp Image 2020-01-25 at 14.08.48.jpeg

به گزارش روابط عمومی  شرکت مدیریت تولید برق خلیج فارس عیسی باقرزاده همایی  مدیر کل اداره استاندارد استان هرمزگان در روز شنبه 5 بهمن 98 از نیروگاه گازی خلیح فارس بازدید بعمل اوردند. مدیر کل استاندارد هرمزگان ضمن بررسی شرایط استاندارد در نیروگاه و رضایت از استاندارد های زیست محیطی و فنی در حال اجرا  نیروگاه گازی خلیج فارس از نقاط مختلف نیروگاه بازدید بعمل آوردند و از نزدیک با شرایط و پروسه تولید برق در نیروگاه گازی خلیج فارس آشنا شدند.


درج نظر

RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.