بازدید مهندس مهرداد از نیروگاه گازی خلیج فارس

2222.jpg

مدیر کل دفتر فنی و نظارت بر تولید شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی از روند تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه گازی خلیج فارس بازدید بعمل آورد و از نزدیک در جریان پیشرفت اورهال این واحد قرار گرفت.

 

به گزارش روابط عمومي شركت مديريت توليد برق خليج فارس، مهندس مهرداد مدیر کل دفتر فنی و نظارت بر تولید شرکت   مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و مهندس سلیمی سرپرست شرکت تولید برق خلیج فارس از روند تعمیرات اساسی واحد دو نیروگاه گازی خلیج فارس بازدید بعمل آوردند و از نزدیک در چریان پیشرفت اورهال این واحد قرار گرفتند.در اين بازديد مهندس كمالي مدير عامل نيروگاه گازی خليج فارس ضمن عرض خير مقدم، بصورت اجمال گزارشي از مدت زمان و پیشرفت تعميرات اساسي واحد دو نيروگاه را به مهندس مهرداد و هيئت همراه ارائه نمود. در ادامه مهندس مهرداد ضمن بازدید از واحد دو نیروگاه توصیه های لازم را برای پیشرفت تعمیرات اساسی این واحد ارائه طریق نمود.


درج نظر

RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.