ساخت داخل اداره ابزار دقيق

تصوير نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی نوع نیروگاه نوع واحد سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
IGNITOR TORCH
24 kv  /I=1000 MA
گازی
GT13E2
بهره وران نیرو
دو عدد در هر واحد
92
اتاق احتراق
فنر درين ولو 
طول =110 و قطر= 21
و ضخامت 2/5
گازي
GT13E2
تعداد 3 عدد درین ولو
در هر واحد 
95
مسیر هوای اتاق احتراق
درپوش لاستيکي
سایزهای مختلف گیج های فشار 
سایز های بزرگ
و متوسط و کوچک
گازی
GT13E2
تعداد حدود 20 گیج های
گلیسیرینی
در هر واحد
94
مسیر روغن 
ترموکوپل
ترموکوپل TK2
گازی
GT13E2
بهره وران نیرو
تعداد 4 عدد در هر واحد 
93
کمپرسور