اطلاعات تماس

. . .
نشاني بندرعباس،کیلومتر 40 جاده میناب، جنب شهر قلعه قاضی، نیروگاه گازی هرمزگان
تلفن 33554456 و 33554376-076
فکس 33554394 -076
تلفن روابط عمومی 33554312-076
صندوق پستی:

3655 - 79145

کدپستی 17581 - 79441
وب سایت

  www.pgpgm.ir

پست الکترونیکی  info@pgpgm.ir
پست الکترونیکی روابط عمومی   ravabet.pgpgm@gmail.com

نشاني و موقعيت نيروگاه روي نقشه