بازدید کارشناسان پدافند غیر عامل استان از نیروگاه خلیج فارس

ردبل.jpg

به منظور بررسی، صیانت و آسیب شناسی زیرساخت های نیروگاه گازی خلیج فارس تعدادی از مسئولین پدافند غیرعامل استان هرمزگان از نیروگاه گازی خلیج فارس بازدید به عمل آوردند.


RenderElem error:Object reference not set to an instance of an object.