شنبه 5 بهمن 1398

دوره آموزشي كنترل فركانس شبكه برگزار شد.

F.jpg

دوره آموزشي با موضوعيت كنترل فركانس شبكه قدرت با حضور كاركنان قسمتهاي مختلف نیروگاه گازی خلیج فارس انجام شد.


آخرین بروزآوری: 1398/10/30

آماراخبار نیروگاه خلیج فارس

  • بازدید شما8
  • بازدید امروز82
  • بازدید ماه1016
  • بازدید سال61521
  • بازدید کل139243

جستجو در اخبار نیروگاه خلیج فارس