تصوير نام قطعه / تجهیز مشخصات فنی نوع نیروگاه نوع واحد سازنده قطعه / تجهیز تعداد نصب شده قطعه/تجهیز در هر واحد (عدد) سال ساخت قطعه / تجهیز محل نصب در نیروگاه
فلش کارت برنامه ریزی شده
برای حفاظت و راه اندازی
بریکر آب ناکس و گازوئیل
PAMM
گازی
GT13E2
مدار رایانه
19
1396
بریکر آب ناکس
و گازوئیل
کارت کنترلی A070 یکسوکننده
A070 BOARD
گازي
GT13E2
مدار رایانه
1
1394
UPS
کارت نمونه گیری از
ولتاژ خروجی اینورتر
A004 BOARD
گازي
GT13E2
مدار رایانه
4
1395
UPS
پره الکتروموتور خنک کننده
رادیاتور ترانس اصلی
COOLING MAIN
TRANS FAN
گازي
GT13E2
شرکت کلاه دوزان
1
1395
 MAIN
TRANSFORMER
براکت الکترو موتور روغن اصلی
، فن های خنک کننده سیستم خنک کننده
و فن های دمنده بلاک های توربین
OUTER COVER
ازي
GT13E2
شرکت کلاه دوزان
15
1395
الکترو موتور روغن اصلی ،
فن های خنک کننده سیستم خنک کننده
و فن های دمنده بلاک های توربین